Ngày đăng: 1/29/2022     |    Người đăng:   Phong dao tao     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

Phòng NS&KHTC đã tổng hợp công nợ học phí của sinh viên hết học kỳ I năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu trong phần mềm quản lý đào tao. Dữ liệu được tổng hợp gồm 2 Biểu: Biểu dữ liệu cập nhật đến hết năm học 2020-2021 và Biểu dữ liệu cập nhật của HK1 năm học 2021-2022 (thời điểm cập nhật 31/12/2021).

 

Để chuẩn hóa dữ liệu về công nợ học phí của sinh viên trên phần mềm sắp tới của Nhà trường, phòng NS&KHTC gửi lại toàn bộ dữ liệu về công nợ học phí của sinh viên để đối chiếu và xác nhận thông tin.

 

Trong khi đối chiếu nếu có thông tin còn chưa chính xác đề nghị sinh viên ghi thông tin vào cột "Trao đổi của sinh viên" đối với thông tin từng kỳ hoặc cột "Ghi chú" đối với các thông tin khác kèm theo số điện thoại liên hệ. Thông tin trao đổi của sinh viên đề nghị ghi cụ thể, chi tiết để kế toán có cơ sở tra soát và đối chiếu.

 

Biểu dữ liệu công nợ sinh viên phòng NS&KHTC gửi kèm theo đường link để sinh viên đối chiếu. Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin và gửi gửi phản hồi đến hết ngày 14/02/2022. Sau ngày 14/2/2022 dữ liệu công nợ học phí sẽ được khóa, những sinh viên không phản hồi thì phòng NS&KHTC sẽ xác nhận là thông tin đã chính xác. Những thông tin sinh viên phản hồi phòng NS&KHTC sẽ tra soát, đối chiếu và xác nhận lại với sinh viên đến hết 28/02/2022.

 

Đề nghị lãnh đạo khoa, cố vấn học tập thông báo đến sinh viên biết.

 

Đề nghị sinh viên quan tâm và phối hợp với phòng NS&KHTC để kiểm tra, đối chiếu.

 

Dữ liệu kỳ này sau khi đối chiếu sẽ được sử dụng để cập nhật tiếp công nợ những kỳ sau.

 

Link Công nợ từ Năm học 2020-2021 trở về trước: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1catOvV2dMq6kw1c5KPq3ZalAipohmSpVLiVvUHZGZBQ/edit#gid=299808732

 

Link Công nợ Học kỳ I năm học 2021-2022: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kV3EtSU5VV5tqusX3hGpr7gfbArmkzE-cEzngsTYPfM/edit#gid=1259300924

 

Link Học phí phải đóng Học kỳ II năm học 2021-2022 các khoa:

Khoa Kinh tế đô thị: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AdM3w789TFYXW0XKNBZhI9ARUrg0dUdn/edit#gid=1555304608

Khoa KHTN&CN: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3fKR7u3WN9WpguFjPBwTogcLI30isKb/edit#gid=1961095351

Khoa Văn hóa Du lịch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_u7E2xjblsz1g7_J17DdmdqESwZV7W4z/edit#gid=923819847

Khoa Ngoại ngữ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9GAZHuhDWQpzwdMoynB4no9PI4lnVaO/edit#gid=456234530

Khoa KHXH&NV: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pLy1YbHOd-oqW2lEpVxnPrfgbcrq-Y3g/edit#gid=791502251


TB: HOÃN TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH THÁNG 6/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 06/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 06/2022
Thông báo thời gian học các học phần GDTC mở lớp riêng sẽ đổi sang tuần ngày 11/7/2022 và học trực tiếp.
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ĐẦU RA – DANH SÁCH THI LẠI (NGÀY THI: 21/05/2022)
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021)
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 03/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 03/2022
Thông báo nộp hồ sơ minh chứng xét miễn học, miên thi, tạm hoãn môn GDTC, GDQP&AN, Ngoại ngữ, Tin học
Thông báo: về việc cập nhật thông tin của sinh viên và chi trả kinh phí hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Thông báo thu học phí
Thông báo về việc tổ chức dạy học trên cổng thông tin đào tạo trực tuyến
Thông báo nộp học phí kỳ 1 (2020-2021)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 206-HNMU
Tách lớp môn Tiếng Anh và Trung Quốc trong học kỳ phụ (2019 - 2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Sư phạm (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Khoa học xã hội (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Kinh tế Đô thị (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chung (Học kỳ phụ 2019-2020)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC KHÓA CNTT 198-HNMU
Thông báo rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên năm học 2019 - 2020
   Website      http://hnmu.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại      (+84) 24.3833.0708
   Email      daotao@hnmu.edu.vn
   Fax      (+84) 24.3833.5426
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
203
2243
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066