THÔNG BÁO VIỆC THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Hiện nay, do lịch thi khảo sát tiếng Anh đầu ra của sinh viên K2016 và K2017 trùng với lịch thi học kỳ 1, năm học 2018-2019. Vì vậy, phòng KT-ĐBCLGD thông báo tới các bạn sinh viên về việc chuyển lịch thi khảo sát tiếng Anh từ ngày 15/12/2018 sang tuần cuối cùng của tháng 12.

Lịch thu lệ phí và lịch thi cụ thể sẽ được update trên cổng thông tin đào tạo vào tuần thứ 2 của tháng 12.

Đề nghị các bạn sinh viên chú ý theo dõi!

Trân trọng!