THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Phòng KT-ĐBCLGD xin thông báo lịch thi khảo sát tiếng Anh đầu ra

Theo dự kiến, lịch thi khảo sát tiếng Anh đầu ra sẽ điễn ra vào cuối tháng 12. Tuy nhiên do lịch thi trùng với lịch nghỉ tết dương lịch nên lịch thi sẽ chuyển sang cuối tháng 1/2019.

Lịch thu lệ phí và lịch thi cụ thể sẽ được update trên cổng thông tin đào tạo vào tuần thứ 2 của tháng 1/2019.

Đề nghị các bạn sinh viên chú ý theo dõi!

Trân trọng!