Danh sách lớp tiếng Anh - khóa 2017 bị hủy và lịch đăng ký lại tiếng anh khóa 2017

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp Tiếng Anh - khóa 2017 bị hủy:

- Lớp Tiếng Anh - K2017 - N03: 10 sv - Cô Diệu Linh

- Lớp Tiếng Anh - K2017 - N04: 12 sv - Cô Diệu Linh 

- Lớp Tiếng Anh - K2017 - N07: 06 sv - Cô Tâm
 
- Lớp Tiếng Anh - K2017 - N08: 12 sv - Cô Tâm
 
Tất cả sinh viên khóa 2017 nằm trong danh sách các lớp bị hủy trên sẽ đăng ký lại trên cổng thông tin. THời gian: Từ 20h ngày 02/01/2019 đến 17h ngày 03/01/2019