ĐĂNG KÝ DỰ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1/2019

THÔNG BÁO: Về việc ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TRÌNH ĐỘ A2 CHO KHÓA 2016, 2017 và 2018 THÁNG 1/2019

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến toàn bộ sinh viên chưa đạt khảo sát Tiếng Anh đầu vào lịch thi như sau:

- Đối tương: Sinh viên khóa 2016, 2017 và 2018

- Thời gian thi: 19/01/2019 (Thứ 7)

- Thời gian đăng kí trên cổng thông tin: 03/1/2019 - 09/1/2019

- Thời gian nộp lệ phí thi: 10/1/2019 - 15/1/2019

- Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/1Xe9YzLy9_lNe3oYbSpncRfC2_PMyvrm1RR1bGLFGOi4/edit

- Thi bài thi tổ hợp 4 kỹ năng

Lưu ý: Thí sinh sau khi đăng kí theo dõi cổng thông tin để biết lịch thi, phòng thi và số báo danh.