Lịch đăng ký đợt 2 HK2 năm học 2018-2019 đối với khóa 2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký đợt 2 HK2 năm học 2018-2019 đối với khóa 2018 như sau:

 • Thời gian: Từ 20h ngày 03/01/2019 đến 17h ngày 04/01/2019
 • Một số lưu ý đối với đợt đăng ký này:
  • Rà soát lại số môn có trong lịch học hiện tại
  • Nếu môn nào đã học hoặc không muốn học thì sinh viên HỦY đăng ký tín chỉ. Sinh viên không HỦY môn học, mà không đi học thì vẫn phải chịu kinh phí và chấp nhận điểm F của môn học này.
  • Có thể đăng ký tín chỉ học cùng với các khóa 2017, 2016 nếu muốn học vượt. Trong trường hợp không nhìn thấy môn học thì yêu cầu đến PĐT trong ngày 04/01/2019 để xử lý.
  • Đối với học phần Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, kì này sinh viên không đăng ký được thì nhà trường sẽ tiếp tục mở các lớp vào đợt hè.
  • Phòng Đào tạo sẽ xử lý tất cả các trường hợp liên quan đến lịch học của sinh viên trong thời gian từ ngày 07/1/2019 đến hết ngày 11/1/2019.