HƯỚNG DẪN XEM LỊCH HỌC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI KHÓA 2019

Phòng Đào tạo thông báo Hướng dẫn xem lịch học trên cổng thông tin đối với khóa 2019.

Đề nghị sinh viên click vào đường link sau để xem hướng dẫn cụ thể: Download tại đây