DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VAO ĐỢT 2 NGÀY 29/09/2019

 

Trung tâm Khảo thí và NN - TH xin thông báo đến các bạn sinh viên danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu vào ngày 29/09/2019 như sau: 

Truy cập đường link: https://drive.google.com/drive/folders/19kqS_TqRsVciCte-a12EbNIeBZie5zDM

Ngày thi: Chủ nhật (ngày 29/09/2019)

Ca 1 (8h00): Phòng thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng với phòng A2.105, A2.106, A2.107, A2.108, A2.205, A2.206

Ca 2 (10h00): Phòng thi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tương ứng với phòng A2.105, A2.106, A2.107, A2.108, A2.205, A2.206, A2.207

Danh sách phòng thi, địa điểm phòng thi xem tại đường link trong thông báo.

Lưu ý:

 

1. Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 15 phút; 

 

2. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để cán bộ coi thi kiểm tra trước khi vào phòng thi;

 

3. Sinh viên mang theo bút chì và tẩy để làm bài thi trắc nghiệm.

 

4. Mọi vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ đ/c Nguyệt (số điện thoại: 0965 008 166) để được giải đáp.

 

Các trường hợp đến muộn giờ thi hoặc không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được vào thi và mặc định 0 điểm ở đợt thi này.