DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG tTRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG tTRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Trung, tiếng Hàn đầu ra ngày 29/09/2019 như sau: 

Truy cập đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1Vzj8HRBkiqhHODfET310aJA1lVKNnafD

Ca thi (8h00): Phòng thi 1, 2 tướng ứng phòng A1. 101, A2. 102

Danh sách phòng thi, địa điểm phòng thi xem tại đường link trong thông báo.

Lưu ý:

1. Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 15 phút; 

2. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để cán bộ coi thi kiểm tra trước khi vào phòng thi;

3. Sinh viên mang theo bút chì và tẩy để làm bài thi trắc nghiệm.

4. Các trường hợp đến muộn giờ thi hoặc không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được vào thi và mặc định 0 điểm ở đợt thi này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: đ/c Nguyệt (SĐT: 0965 008 166)