ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020 (DỰ KIẾN NGÀY 20/10/2019)

Trung tâm Khảo thí & Tin học - Ngoại ngữ thông báo lịch thi khảo sát đầu ra Tiếng Anh tháng 10 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên chưa qua khảo sát Tiếng Anh đầu ra

+ Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: 10/10/2019 - 17/10/2019

+ Sinh viên đăng kí và nộp kinh phí trực tiếp tại TT. Khảo thí và NN-TH (tầng 3 nhà Hiệu bộ)

+ Thời gian thi dự kiến: 20/10/2019 (Chủ nhật)

+ Hình thức thi: Đối với khóa 2016 (bài thi TN tổng hợp 4 kĩ năng)

                           Đối với khóa 2017, 2018 (thi 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Lưu ý:

1. Thí sinh sau khi đăng kí theo dõi cổng thông tin để biết lịch thi, phòng thi và số báo danh.

2. Các trường hợp thắc mắc về viêc khảo sát tiếng Anh đầu ra, sinh viên liên hệ chuyên viên Trung tâm Khảo thí & Tin học - Ngoại ngữ (Đ/c Nguyệt - SĐT: 0965.008.166)