KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019

Cập nhật: 22/01/2019

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019

DS PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019

Cập nhật: 15/01/2019

DS PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 19/01/2019

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Cập nhật: 15/01/2019

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

ĐĂNG KÝ DỰ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1/2019

Cập nhật: 03/01/2019

ĐĂNG KÝ DỰ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 1/2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Cập nhật: 14/12/2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

THÔNG BÁO VIỆC THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Cập nhật: 07/12/2018

THÔNG BÁO VIỆC THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018 VÀ 02/12/2018

Cập nhật: 04/12/2018

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018 VÀ 02/12/2018

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 02/12/2018

Cập nhật: 29/11/2018

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 02/12/2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

Cập nhật: 19/11/2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA

ĐIỂM THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NGÀY 27/10/2018 CỦA KHÓA 2016

Cập nhật: 19/11/2018

ĐIỂM THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NGÀY 27/10/2018 CỦA KHÓA 2016

DS PHÒNG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018

Cập nhật: 19/11/2018

DS PHÒNG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 25/11/2018

TB tuyển sinh các lớp học cùng lúc 2 chương trình năm 2018

Cập nhật: 15/11/2018

Thông báo tuyển sinh các lớp học cùng lúc 2 chương trình năm 2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 11/2018

Cập nhật: 05/11/2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 11/2018

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 14/10/2018

Cập nhật: 23/10/2018

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 14/10/2018

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Cập nhật: 19/10/2018

Hiện nay, phòng TCKT đã gửi Thông báo thu học phí và danh sách thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 đến các khoa. Đề nghị sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để biết số tiền học phí mình phải nộp và yêu cầu sinh viên đọc kỹ Thông báo thu học phí trước khi nộp. Xin cám ơn!

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017, 2018 NGÀY 14/10/2018

Cập nhật: 11/10/2018

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2016, 2017, 2018 NGÀY 14/10/2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018

Cập nhật: 04/10/2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018

Cập nhật: 01/10/2018

ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THÁNG 10/2018

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 16/9/2018

Cập nhật: 25/09/2018

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2018 NGÀY 16/9/2018