Ngày đăng: 2/1/2023     |    Người đăng:   ĐỖ TIẾN DŨNG     |    Chuyên mục: Tin mới nhất
THÔNG BÁO

V/v tổ chức mở lớp riêng cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm,

 học bổ sung, học cùng lúc 2 chương trình

học kì 2, năm học 2022 - 2023

 Căn cứ Lịch trình đào tạo năm học 2022 - 2023 và Kế hoạch đào tạo các khóa của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

Nhà trường thông báo về việc tổ chức mở lớp riêng cho sinh viên đăng kí học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung, học cùng lúc 2 chương trình năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Đối tượng tham gia

Học lại: Sinh viên có điểm học phần không đạt dưới 4,0 đối với điểm học phần tính điểm trung bình chung tích lũy; dưới 5,0 đối với điểm học phần không tính vào điểm trung bình chung tích lũy.

Học cải thiện điểm: Sinh viên có điểm học phần đạt từ 4,0 trở lên đối với điểm học phần có phân mức.

Học bổ sung: Sinh viên đăng kí học những học phần mà Nhà trường đã tổ chức ở các kì trước đó nhưng chưa học được, những học phần khóa sau không còn đào tạo.

Học cùng lúc 2 chương trình: Sinh viên đang theo học cùng lúc 2 chương trình của Nhà trường.

Sinh viên các khóa cũ có nhu cầu học hoàn thành chương trình đào tạo.

Lưu ý: Vì chương trình đào tạo các khóa có sự điều chỉnh nên các khoa đào tạo thông báo cho sinh viên, cố vấn học tập và bộ môn thực hiện một số việc sau:

  1. Những sinh viên đăng kí học phần không có trong CTĐT (do khác mã học phần, khác số tín chỉ, khác tên học phần). Khoa lập danh sách sinh viên và những học phần học thay thế trình Hội đồng chuyên môn phê duyệt trước khi hướng dẫn sinh viên đăng kí.
  2. Đối với các lớp học phần do nhu cầu của sinh muốn xếp thời gian biểu mà về phía nhà trường không đáp ứng được (Không có giảng viên giảng dạy vào thời gian đó hoặc không có phòng học) thì học phần đó sẽ không được mở.

 

2. Đăng kí học tập

2.1 Khảo sát nhu cầu đăng kí

- B1: Sinh viên có nhu cầu, đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.hnmu.edu.vn  sau đó vào “Đăng kí” => “Khảo sát nhu cầu đăng kí học”.

Thời gian khảo sát từ 20h00 ngày 05/2/2023 đến hết 20h00 ngày 06/2/2023.

- B2: Sinh viên nộp đơn xin mở lớp về khoa phụ trách học phần (học phần chuyên ngành nộp về khoa quản lý sinh viên; học phần môn chung nộp về khoa phụ trách học phần) để tổng hợp gửi phòng QLĐT&CTHSSV.

Trên cơ sở khảo sát số lượng và đơn xin mở lớp nhà trường sẽ mở lớp theo lịch học mà sinh viên đăng kí trong đơn.

2.1 Đăng kí học trên cổng thông tin đào tạo

- Sinh viên đủ điều kiện sẽ lên cổng thông tin đào tạo để đăng kí theo thời khóa biểu dự kiến và các lớp đủ điều kiện mở lớp.

- Thời gian mở cổng thông tin đăng kí nhà trường sẽ thông báo cụ thể tới sinh viên.

- Mở cổng thông tin cho sinh viên đăng kí và tiếp nhận thông tin và xử lí theo quy định. Thông tin liên hệ trực tiếp với: Đỗ Tiến Dũng, điện thoại: 0974793503.

Mẫu đơn đăng kí mở lớp riêng

 


Thông báo V/v tổ chức dạy học đối với sinh viên trúng tuyển đào tạo cùng lúc 2 chương trình khóa 2023
QĐ v/v công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy năm 2023
TB v/v công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy trường ĐHTĐHN năm 2023
Thông báo V/v tuyển sinh và đào tạo cùng lúc hai chương trình trình độ đại học hệ chính quy năm 2023 tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Thống kê số lượng sinh viên đăng kí mở lớp riêng học kì 2 năm 2022-2023 (đợt 3)
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí mở lớp riêng học kì 2 năm học 2022-2023 (Đợt 3)
TB V/v thực hiện thu hồ sơ hưởng chế độ miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đói với sinh viên hệ chính quy năm 2023
Dự kiến số lượng mở thêm học ghép HK2 năm học 2022-2023 đối với khóa 2022
Thông báo về việc HỌC GHÉP các học phần với Khóa 2022 học kì 2 năm học 2022-2023
Thông báo về việc tổ chức dạy và học cùng lúc 2 chương trình Khóa 2022
Dự kiến số lượng học ghép HK2 năm học 2022-2023 đối với khóa 2019,2020,2021
Danh sách trúng tuyển học cùng lúc 2 chương trình năm 2022
TB V/v công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA THÁNG 11/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 11/2022
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI LẠI CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 3 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021),
THÔNG BÁO V/V ĐÃ KHẮC PHỤC SỰ CỐ KHI NHẬP ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỰ CỐ KHI NHẬP ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 2
Thông báo các lớp bị hủy vì không có sinh viên đăng kí (MỞ LỚP RIÊNG)
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 10/2022
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 3 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021),
THÔNG BÁO tổ chức mở lớp cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung, học cùng lúc 2 chương trình, năm học 2022 - 2023
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2022
Thông báo về việc khảo sát nhu cầu học ghép vào các lớp khóa 2021 để làm căn cứ phòng QLĐT nới thêm số lượng cho SV đăng ký
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA THÁNG 07/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 07/2022
TB: HOÃN TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH THÁNG 6/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 06/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 06/2022
Thông báo thời gian học các học phần GDTC mở lớp riêng sẽ đổi sang tuần ngày 11/7/2022 và học trực tiếp.
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ĐẦU RA – DANH SÁCH THI LẠI (NGÀY THI: 21/05/2022)
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021)
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 03/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 03/2022
Công nợ sinh viên hết học kỳ I năm học 2021-2022
Thông báo nộp hồ sơ minh chứng xét miễn học, miên thi, tạm hoãn môn GDTC, GDQP&AN, Ngoại ngữ, Tin học
Thông báo: về việc cập nhật thông tin của sinh viên và chi trả kinh phí hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Thông báo thu học phí
Thông báo về việc tổ chức dạy học trên cổng thông tin đào tạo trực tuyến
Thông báo nộp học phí kỳ 1 (2020-2021)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 206-HNMU
Tách lớp môn Tiếng Anh và Trung Quốc trong học kỳ phụ (2019 - 2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Sư phạm (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Khoa học xã hội (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Kinh tế Đô thị (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chung (Học kỳ phụ 2019-2020)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC KHÓA CNTT 198-HNMU
Thông báo rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên năm học 2019 - 2020
   Website      http://hnmu.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại      (+84) 24.3833.0708
   Email      daotao@hnmu.edu.vn
   Fax      (+84) 24.3833.5426
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
13577
3569
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066