Ngày đăng: 11/13/2023     |    Người đăng:   ĐỖ TIẾN DŨNG     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh và đào tạo cùng lúc hai chương trình

trình độ đại học hệ chính quy năm 2023 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

          Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

          Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-ĐHTĐHN ngày 21/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

          Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-ĐHTĐHN ngày 19/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

          Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-ĐHTĐHN ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Đề án tuyển sinh năm 2023 (lần 2).

          Để đáp ứng nhu cầu học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học hệ chính quy (gọi tắt là ngành 2) của sinh viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức xét tuyển tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai trình độ đại học hệ chính quy như sau:

          1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh

          - Ngành Giáo dục Tiểu học: 65 chỉ tiêu.

          - Ngành Ngôn ngữ Anh: 10 chỉ tiêu.

          2. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

          - Sinh viên đang theo học một ngành đào tạo trình độ đại học chính quy (ngành 1), tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

          - Sinh viên được xếp hạng đào tạo tối thiểu năm thứ 2 của ngành 1.

          - Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển ngành 2, sinh viên phải có học lực ở ngành 1 như sau:

          a. Nếu sinh viên có học lực tính theo điểm trunh bình tích lũy xếp loại khá trở lên (đạt từ 2.5 trở lên đối với thang điểm 4 hoặc đạt từ 7.0 trở lên đối với thang điểm 10).

          - Đối với xét tuyển ngành Giáo dục Tiểu học, sinh viên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng như sau:

                    + Nếu sinh viên đã trúng tuyển ngành 1 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: điểm trúng tuyển ngành 1 phải đạt tối thiểu là 19.0 điểm.

                  + Nếu sinh viên đã trúng tuyển ngành 1 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập lớp 12 bậc THPT: Điểm trung bình cộng các môn học có trong tổ hợp xét tuyển được quy định tối thiểu là 8.0. Đồng thời phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

                   + Nếu sinh viên đã trúng tuyển ngành 1 bằng phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hoặc xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

          - Đối với xét tuyển ngành Ngôn Ngữ Anh: điểm trúng tuyển ngành 1 của sinh viên phải đạt tối thiểu 15.0 điểm.

          b. Nếu sinh viên có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình (đạt từ 2.0 trở lên đối với thang điểm 4 hoặc đạt từ 5.0 trở lên đối với thàng điểm 10), sinh viên phải có điểm trúng tuyển của ngành 1 đạt tối thiểu bằng điểm trúng tuyển ngành đăng kí xét tuyển như sau:

TT

Ngành đăng kí xét tuyển

Điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm trúng tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT

Trúng tuyển bằng chứng chỉ NN quốc tế

1

Giáo dục Tiểu học

25.15

Không xét

Bậc 4

2

Ngôn ngữ Anh

25.22

27.20

Bậc 4

          3. Phương thức tuyển sinh

          Nhà trường tổ chức xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của ngành 1 (theo thang điểm 10), tại thời điểm sinh viên nộp hồ sơ xét tuyển.

          Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm từ trên cao xuống, cho đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều sinh viên bằng điểm nhau và bằng với mức điểm thấp nhất, ưu tiên sinh viên có điểm rèn luyện ở kì liền trước cao hơn.

          4. Hồ sơ đăng kí tuyển sinh

          - Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

          - Bảng điểm tạm thời của ngành 1 (Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin cá nhân, in bảng điểm và kí xác nhận vào bảng điểm).

          - Bản sao học bạ THPT (phòng QLĐT&CTHSSV cung cấp-sv không cần nộp).

          - Bản sao phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT (phòng QLĐT&CTHSSV cung cấp-sv không cần nộp).

          - 02 ảnh 4x6 (để vào phong bì, mặt sau ảnh và bìa phong bì ghi rõ họ tên, ngáy tháng năm sinh, ngành đăng kí xét tuyển).

          5. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/11/2023 đến ngày 27/11/2023.

          6. Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đồng/1 sinh viên/1 nguyện vọng.

          7. Học phí

          - Sinh viên học ngành 2 phải nộp học phí theo mức quy định của nhà trường.

          - Học phí được nộp theo số tín chỉ mà sinh viên đăng kí học trong mỗi học kì.

          8. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

          Phòng Quản lí Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Tầng 1, nhà Hiệu bộ, 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội). CV nhận hồ sơ: Thầy Đỗ Tiến Dũng, điện thoại: 0388.171.787.

          Thông tin chi tiết và tải mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển trên tại địa chỉ website: https://daotao.hnmu.edu.vn/


Thông báo V/v tổ chức dạy học đối với sinh viên trúng tuyển đào tạo cùng lúc 2 chương trình khóa 2023
QĐ v/v công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy năm 2023
TB v/v công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy trường ĐHTĐHN năm 2023
Thống kê số lượng sinh viên đăng kí mở lớp riêng học kì 2 năm 2022-2023 (đợt 3)
Thông báo V/v mở cổng thông tin đăng kí cho đối tượng đăng kí mở lớp riêng học kì 2 năm học 2022-2023 (Đợt 3)
TB V/v thực hiện thu hồ sơ hưởng chế độ miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đói với sinh viên hệ chính quy năm 2023
Thông báo V/v tổ chức mở lớp riêng học kì 2 năm học 2022-2023
Dự kiến số lượng mở thêm học ghép HK2 năm học 2022-2023 đối với khóa 2022
Thông báo về việc HỌC GHÉP các học phần với Khóa 2022 học kì 2 năm học 2022-2023
Thông báo về việc tổ chức dạy và học cùng lúc 2 chương trình Khóa 2022
Dự kiến số lượng học ghép HK2 năm học 2022-2023 đối với khóa 2019,2020,2021
Danh sách trúng tuyển học cùng lúc 2 chương trình năm 2022
TB V/v công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh học cùng lúc 2 chương trình trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA THÁNG 11/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 11/2022
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI LẠI CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 3 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021),
THÔNG BÁO V/V ĐÃ KHẮC PHỤC SỰ CỐ KHI NHẬP ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỰ CỐ KHI NHẬP ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 2
Thông báo các lớp bị hủy vì không có sinh viên đăng kí (MỞ LỚP RIÊNG)
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 10/2022
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 3 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021),
THÔNG BÁO tổ chức mở lớp cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung, học cùng lúc 2 chương trình, năm học 2022 - 2023
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 09/2022
Thông báo về việc khảo sát nhu cầu học ghép vào các lớp khóa 2021 để làm căn cứ phòng QLĐT nới thêm số lượng cho SV đăng ký
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA THÁNG 07/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 07/2022
TB: HOÃN TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH THÁNG 6/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 06/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 06/2022
Thông báo thời gian học các học phần GDTC mở lớp riêng sẽ đổi sang tuần ngày 11/7/2022 và học trực tiếp.
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ĐẦU RA – DANH SÁCH THI LẠI (NGÀY THI: 21/05/2022)
THÔNG BÁO THỜI HẠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHUNG KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021)
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 05/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ ĐẦU RA – THÁNG 03/2022
THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – THÁNG 03/2022
Công nợ sinh viên hết học kỳ I năm học 2021-2022
Thông báo nộp hồ sơ minh chứng xét miễn học, miên thi, tạm hoãn môn GDTC, GDQP&AN, Ngoại ngữ, Tin học
Thông báo: về việc cập nhật thông tin của sinh viên và chi trả kinh phí hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Thông báo thu học phí
Thông báo về việc tổ chức dạy học trên cổng thông tin đào tạo trực tuyến
Thông báo nộp học phí kỳ 1 (2020-2021)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT KHÓA CNTT 206-HNMU
Tách lớp môn Tiếng Anh và Trung Quốc trong học kỳ phụ (2019 - 2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Sư phạm (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Khoa học xã hội (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chuyên ngành khoa Kinh tế Đô thị (Học kỳ phụ 2019-2020)
Thời khóa biểu dự kiến môn chung (Học kỳ phụ 2019-2020)
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC KHÓA CNTT 198-HNMU
Thông báo rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên năm học 2019 - 2020
   Website      http://hnmu.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại      (+84) 24.3833.0708
   Email      daotao@hnmu.edu.vn
   Fax      (+84) 24.3833.5426
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
9946
3569
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066